0 212 572 33 33 [email protected]

e-dönüşüm

e-fatura

Devamlı duymaya başladığımız ve hayatımıza hızla giren bu uygulamayı en basit haliyle şöyle tanımlayabiliriz. E-fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahip, göndericisinden alıcısına elektronik uygulamalar aracılığıyla saniyeler içerisinde ulaştırılan belge türüdür.

Bir de, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)’in e-fatura tanımına göz atalım; Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-irsaliye

E-irsaliye, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır.

  e-Arşiv Fatura

  e-Arşiv Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır. e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler e arşiv uygulamasından yararlanabilirler.

  •  Fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması
  • Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile maliyetlerde azalma, belgelere hızlı ve kolay erişim
  • Elektronik denetim için uygunluk
  • Uluslararası standartlara uygun format
  • Kağıt tasarrufu ile çevrenin korunmasına katkı
  • e-Arşiv ve e-Faturayı birlikte kullarak şirketinizin tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyebilir, gönderebilir ve saklayabilirsiniz

  e-defter

  Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bildirmiş olduğu format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmak sızın kaydedilmesini sağlayan sistemdir.

   

    • Defter ve beratları tek bir tuşla hızlı ve güvenilir olarak oluşturulur.
    • Oluşturulan tüm defterler ve GİB imzalı beratlar sistem içerisinde hem veritabanında hem de yerel bir alanda saklanır.
    •  Defterleri zaman damgasıyla imzalayabilir, her yerden denetim sağlanabilir.

  e-SMM (Serbest Meslek Makbuzu)

  Serbest meslek mensupları, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için
  e-ortamda belge düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, e-ortamda muhafaza ederek,
  Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na e-ortamda, e-Serbest Meslek Makbuzu (eSMM) olarak raporlayabilmektedir.

  e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamalar bütünüdür. e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir? sorusuna verilebilecek kısa yanıt, e-SMM’nin yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olmasıdır.

  e-MM

  e-MM, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Müstahsil makbuzu, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarında e-ortamda oluşturulması ve raporlaması ile; hem kağıt hem de e-ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır diye açıklanabilir.

  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha müstahsil makbuzu tanzim ederek, nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye verirler, diğer nüshasını ise satıcı çiftçiye imzalatarak almaktadırlar. Müstahsil Makbuzunun, tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası, fatura yerine geçecek belge niteliğindedir.